KOŚCIÓŁ REKTORALNY
NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W LUBLINIE
ul. Walecznych 8
20-127 Lublin

KSIĄDZ JÓZEF MACIĄG (rektor kościoła)
ul. Ponikwoda 32
20-135 Lublin
tel. +48 605 266 326

TERMOMODERNIZACJA:

OGŁOSZENIE NR 5

26.02.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku Kościoła Rektoralnego, znajdującego się w Lublinie przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, dla projektu „Termomodernizacja zabytkowego Kościoła Rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie” w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo energooszczędne, część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), złożył następujący wykonawca: UK KORONA Studio Architektoniczne

OGŁOSZENIE NR 4

11.02.2022 r.

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin, ogłasza konkurs na Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku Kościoła Rektoralnego, znajdującego się w Lublinie przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, dla projektu „Termomodernizacja zabytkowego Kościoła Rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie” w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo energooszczędne, część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zwanego dalej „Programem”.

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy

Wzór umowy

OGŁOSZENIE NR 3

30.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej Kościoła Rektoralnego przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, dotyczącej projektu: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:
Ekoconsulting Piotr Burgiełł, ul. Placówki 3, 05-800 Pruszków

21.07.2020 r.

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin, ogłasza konkurs na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku kościoła rektoralnego Najświętszego Zbawiciela zlokalizowanego przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, dotyczącej projektu: „Termomodernizacja zabytkowego Kościoła Rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty (edytowalny .rtf)

OGŁOSZENIE NR 2

21.07.2020 r.

Informacja o wyniku postępowania - UNIEWAŻNIENIE

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin informuje, iż postępowanie na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dotyczącej projektu: "Termomodernizacja zabytkowego Kościoła Rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie" planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” zostaje unieważnione z powodu braku ofert.

09.07.2020 r.

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin, ogłasza konkurs na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku kościoła rektoralnego Najświętszego Zbawiciela zlokalizowanego przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, dotyczącej projektu: „Termomodernizacja zabytkowego Kościoła Rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty (edytowalny .rtf)

13.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie EKSPERTYZY TECHNICZNEJ dla budynku Kościoła Rektoralnego przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie” złożył następujący wykonawca:
PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

OGŁOSZENIE NR 1

31.05.2019 r.

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie EKSPERTYZY TECHNICZNEJ dla budynku Kościoła Rektoralnego przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego Kościoła Rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekspertyza techniczna - zapytanie ofertowe

Ekspertyza techniczna - formularz ofertowy