KOŚCIÓŁ REKTORALNY
NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W LUBLINIE
ul. Walecznych 8
20-127 Lublin

KSIĄDZ JÓZEF MACIĄG (rektor kościoła)
ul. Ponikwoda 32
20-135 Lublin
tel. +48 605 266 326

TERMOMODERNIZACJA:

13.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie EKSPERTYZY TECHNICZNEJ dla budynku Kościoła Rektoralnego przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie” złożył następujący wykonawca:
PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

31.05.2019 r.

Kościół Rektoralny Najświętszego Zbawiciela, ul. Ponikwoda 32, 20-135 Lublin, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie EKSPERTYZY TECHNICZNEJ dla budynku Kościoła Rektoralnego przy ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego Kościoła Rektoralnego Najświętszego Zbawiciela w Lublinie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekspertyza techniczna - zapytanie ofertowe

Ekspertyza techniczna - formularz ofertowy