ADORACJA RELIKWII KRZYŻA ŚW,
24-29.10.2016 r. PROGRAM