W okresie Adwentu zapraszamy na Msze Święte
o Matce Bożej zwane „roratami”.

poniedziałek, środa, sobota – godz. 7.00
wtorek, czwartek, piątek – godz. 18.00